Aktiviteter og initiativer

Mange af de historiske tilbud, kulturinstitutionerne har i 2017, kan samles i temaer, der gør det lettere at få overblik over, hvad borgerne kan, og hvad institutionerne tilbyder inden for ét bestemt emne.

Oversigten indeholder sekretariatets egne initiativer i 2017 og øvrige temaer, der er udvalgt i forhold til særlige historiske begivenheder og mærkedage – eller i forhold til givne tidsperioder og historiske emner. Det er listet, så det øverste tema er det senest aktuelle.