Aktiviteter og initiativer

Mange af de historiske tilbud, kulturinstitutionerne har i 2017, kan samles i temaer, der gør det lettere at få overblik over, hvad borgerne kan, og hvad institutionerne tilbyder inden for ét bestemt emne.

Oversigten indeholder sekretariatets egne initiativer og øvrige temaer, der er udvalgt i forhold til særlige historiske begivenheder eller mærkedage – eller i forhold til givne tidsperioder eller historiske emner – og det er listet, så det øverste tema er det senest aktuelle.