For arrangører

Mere om det NATIONALe TEMASAMARBEJDE

Bibliotekerne

Når 70 biblioteker råber i kor

Når landets biblioteker går sammen om at formidle det samme tema, får de i fælleskab en stærk stemme i Danmark og i den offentlige debat. En stemme der bruges til at positionere bibliotekerne som aktuelle, debatskabende og borgerinddragende.

Bibliotekernes nationale temasamarbejde, er et projekt, der forsøger netop det; at samle flest mulige biblioteker på tværs af landet og få alle aktører til at sætte fokus på det samme højaktuelle tema.

Temaerne udvælges nøje og skifter hvert halve år. Lige nu er 70 biblioteker med i samarbejdet, et tal der stiger uge for uge. Målet for projektet er at nå 90 biblioteker inden udgangen af 2017.

Det nationale temasamarbejde på de danske biblioteker er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, projektet ledes af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker.

 


Biblioteket er en attraktiv samarbejdspartner

Samlet i flok får bibliotekerne flere muskler og styrken til at indgå samarbejde med store nationale partnere, som fx Danmarks Radio, som bibliotekerne har arbejdet tæt sammen med i det nationale temasamarbejde.

Bibliotekernes unikke position i samfundet, deres lokale forankring og gode kontakt til borgerne gør, at de er en attraktiv samarbejdspartner, der kan gøre den nationale debat gældende i lokalsamfundene og sørge for, at budskaberne også når ud på landets yderste revler.


Bibliotekerne spiller sammen som et hold

Landets biblioteker har vidt forskellige størrelser, udtryk og kompetencer, hvorfor det giver stor værdi, når de spiller på samme hold, støtter hinanden og idéudvikler i fællesskab.

Bibliotekerne mødes to gange årligt for at brainstorme på, hvordan de kan arbejde med temaerne, og hvordande får aktiveret alle bibliotekets formidlingskanaler på nye og innovative måder.


Vil du vide mere?

Så er linjen til Aalborg Bibliotekerne altid åben. Her sidder der kompetente folk, der har helt styr på ovenstående, og de vil meget gerne snakke om bibliotekernes temasamarbejde og fortælle dig meget, meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte:

Sonja Ibach Nissen
Udviklingskoordinator
Tlf. 9931 4376
sonja.nissen@aalborg.dk

Anders Taylor Hansen
Projekt- og faciliteringsmedarbejder
Tlf. 9931 4422
anders.hansen@aalborg.dk