Partnerskaber

 

Historier om Danmark har tre samarbejdspartnere; nemlig DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen, der er medejere af projektet. Derudover har sekretariatet for Historier om Danmark indgået en række partnerskaber, så formidlingen af Danmarks historie kan blive mangfoldig og for at nå projektets målsætning om, at alle borgere i hele landet skal se, høre eller opleve Danmarks historie i løbet af 2017.


Samarbejdspartnere:

Museer i hele landet er centrale partnere i projektet, da de formidler Danmarks historie. De udvikler lokalhistoriske arrangementer i samarbejde med Peter & Solvognen og lægger hus til blandt andet konkurrencer i forbindelse med promoveringen af undervisningsmaterialet. De stiller deres faglighed til rådighed i forbindelse med udvælgelsen og beskrivelsen af turene i det nationale rutenet samt til den udvalgte kildesamling, som indgår i undervisningsmaterialet.

Biblioteker i hele landet arbejder gennem bibliotekernes temasamarbejde med historiske temaer i foråret og efteråret 2017.

Organisationen Danske Arkiver (ODA) er en del af erindringsindsamlingen Giv det videre. Foreningen forankrer og udvikler kampagnen, der består af en digital erindringsindsamling.

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) er en del af erindringsindsamlingen Giv det videre. Foreningen forankrer og udvikler kampagnen, der består af en digital erindringsindsamling.

Det Danske Filminstitut (DFI) leverer historieformidling gennem film i forskellige genrer.

GAD producerer og udgiver i samarbejde med Historier om Danmark og en lang række faglige medarbejdere på museer, mv. 50 historiske turforslag i en inspirationsbog.

HistoriskAtlas.dk udgiver vandrehistorier og de udvalgte historiske turforslag i det nationale rutenet digitalt. Kulturinstitutioner og borgere kan også uploade deres historiske turforslag til sitet.

Spor i landskabet har historisk tema i 2017.

HistorieLab udarbejder forløbsbeskrivelser til undervisningsmaterialet.

Dansk Cykelturisme har delt ud af deres ekspertise i forbindelse med udvælgelsen af turforslag til det nationale rutenet.

Friluftsrådet har stillet deres ekspertise til rådighed i forbindelse med udvælgelsen af turforslag til det nationale rutenet.

Litteratursiden laver lister og historisk fag- og skønlitteratur.

DRs læseklubber sætter fokus på historisk litteratur.