Privatlivspolitik

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os samtykke til indsamling af disse oplysninger, f.eks. fotos på events gennemført af projektet.

Fotos bruges udelukkende til offentliggørelse på historieromdanmark.dk. Fotos opbevares på Nationalmuseets servere, og udleveres aldrig til tredjepart.

 


Kontakt vedrørende personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos historieromdanmark.dk, skal du rette henvendelse på historieromdanmark@slks.dk. Er der registreret forkert data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 


Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt . Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Hvis der er tale om en klage over behandlingen af personoplysninger i henhold til persondataloven hos Datatilsynet.

Kontakt historieromdanmark.dk

 

Sidst opdateret: 21.02.17